V INDUSTRIJI ELEKTRO-/TEHNIČNE KERAMIKE smo prisotni s produkti iz skupin MEŠALNIKI GNETILNIKI za mešanje, homogeniziranje, gnetenje mas; TURBULENTNIH MEŠALNIKov s plugi in turbinami za mešanje suhih ali dvo-faznih mešanic, EKSTRUDORJEV za končno gnetenje, kompaktiranje in oblikovanje produkta.