V obdobju od februarja do avgusta 2021 izvajamo projekt "Razvoj spletišč in E-poslovanje za podjetje SeanTech d.o.o.", ki zajema naslednje ukrepe:

  1. Elektronska izmenjava med partnerji
  2. Spletne strani za tuje trge
  3. Spletne trgovine
  4. Produktno - prodajni video
  5. Krepitev kompetenc - usposabljanja

Z operacijo E-SeanTech želimo vzpostaviti elektronsko poslovanje, s katerim bomo še bolj konkurenčni v poslovanju, zlasti na tujem trgu in s tem povečati tržni delež na tujem trgu.

Naložbo sofinancirata republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


Izvedba usposabljanja

izobrazevanje-seantech


Dne 19. 8.2021 je podjetje Kadring d.o.o. v sklopu ukrepa št. 5 izvedlo usposabljanje z naslednjo vsebino:

predstavitev primerov dobrih praks pri uvedbi in implementaciji »Industrije 4.0 (področje, ki se nanaša na poslovanje s tujimi partnerji)« v tujih in slovenskih podjetjih, s poudarkom na panožni ravni. Predstavili so nam prednosti industrije 4.0, kako so se izbrana podjetja soočila z izzivi in kako so v svoj sistem vpeljala potrebne prilagoditve, ki so izboljšale poslovanje podjetja. Prav tako so predstavili primeri digitalnih iniciativ na področju velikih podatkov (big data) in poslovne analitike ter uvedbo HRM 4.0 v skupini Impol (digitalizacija na kadrovskem področju, novi pristopi k spremljanju razvoja kompetenc in doseganja ciljev, avtomatiziranje administrativnega dela kadrovske funkcije).


Naložbo sofinancirata republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.